Réalisation d’une table

Réalisation d'une table

Réalisation d’une table, avec piètement en fer plein forgé